พบ 49 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่องEssential biology with physiology / Neil A. Campbell, Jane B. Reece and Eric J Simon.
ชื่อผู้แต่งCampbell , Neil A.
สำนักพิมพ์SanFrancisco : PearsonBenjaminCummings, [2004]
เลขเรียกCD - ROM
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องA brief guide to biology with physiology / David Krogh
ชื่อผู้แต่งKrogh David.
สำนักพิมพ์NewJersey : PrenticeHall, 2007
เลขเรียก570 K93A
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องEssential biology with physiology / Neil A. Campbell, Jane B. Reece and Eric J Simon
ชื่อผู้แต่งCampbell , Neil A.
สำนักพิมพ์SanFrancisco : PearsonBenjaminCummings, 2004
เลขเรียก574 C187A
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง Biology
ชื่อผู้แต่งCampbell, Neil A.
สำนักพิมพ์New york :The Bengiamin Cummings,[2008].
เลขเรียกCD - ROM
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง Songklanakarin Journal of Science and Technology.
สำนักพิมพ์สงขลา :มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ดูวารสาร)http://www.sjst.psu.ac.th. ;2550.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่องBiology :BConcepts and applications / Cecie, Starr.
ชื่อผู้แต่งStarr, Cecie.
สำนักพิมพ์London : Brooks/Cole, [2003]
เลขเรียกCD - ROM
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง SCIENCE & TECHNOLOGY ASIA.
สำนักพิมพ์ประทุมธานี :Thammasart University ; 2017.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องBiology : life on Earth / Teresa Audesirk, Gerald Audesirk and Bruce E. Byers
ชื่อผู้แต่งAudesirk, Teresa.
สำนักพิมพ์NewJersey : PrenticeHall, 2008
เลขเรียก570 A899B
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องExperiences in Biology / Penelope Hanchey Bauer and other
ชื่อผู้แต่งHanchey Bauer, Penelope.
สำนักพิมพ์canada : Laidlawbrothers, 1981
เลขเรียก574.3 H233E
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่องPhysiology or Medicine 1901-1995 / Tore Frangsmyr.
ชื่อผู้แต่งWorld Scientific.
สำนักพิมพ์Singapore : WorldScientific, [nodate]
เลขเรียกCD - ROM
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Advanced grammar in use : a self-study reference and practice book for advanced learners of English
ชื่อผู้แต่งHewings, Martin.
สำนักพิมพ์Cambridge :Cambridge University Press,2015.
สาขาห้องสมุดสถาบันภาษา
หอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Entrepreneurial Small Business
ชื่อผู้แต่งKatz, Jerome A.
สำนักพิมพ์New york :McGRAW-HILL,2011.
เลขเรียก658.3 K413E
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง Communicative English for tourism
ชื่อผู้แต่งKanitta utawanit.
สำนักพิมพ์Bangkok :Thammasat University Press,2016.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่องStudent Resource CD to accompany Essential biology / Neil A. Campbell, Jane B. Reece and Eric J Simon.
ชื่อผู้แต่งReece , Jane B.,
สำนักพิมพ์SanFrancisco : PearsonBenjaminCummings, [2007]
เลขเรียกCD - ROM
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องน้ำหอม เพื่อเรือนกายหอมกรุ่น / เจิดจรัส
ชื่อผู้แต่งเจิดจรัส.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2544
เลขเรียก668.5 จ762น
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง