พบ 49 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องUnderstanding biotechnology : an integrated and cyber - based approach / George Acquaah
ชื่อผู้แต่งAcquaah, George.
สำนักพิมพ์NewJersey : PearsonPrenticeHall, 2004
เลขเรียก660.6 A169U
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Blues harmonica for dummies
ชื่อผู้แต่งYerxa, Winslow.
สำนักพิมพ์Hoboken, N.J. :John Wiley & Sons, c2012.
เลขเรียก788.82 Y47B
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Fun and fantastical hats knit
ชื่อผู้แต่งHuff, Mary Scott.
สำนักพิมพ์Minneapolis, MN :Creative Publishing International, 2014.
เลขเรียก746.43 H889F
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร :มหาวิทยาลัยราภัฏพระนคร(ดูวารสาร)https://www.tci-thaijo.org/index.php/PNRU_JHSS/issue/archive ;2558.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง