พบ 49 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย. / [บรรณาธิการ, ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี, สมพร ศิลป์สุวรรณ์].
ชื่อผู้แต่งณัฏฐพงศ์ ทองภักดี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2554
เลขเรียก330.9593 ณ311ป
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Biology
ชื่อผู้แต่งMaber ,sylvias.
สำนักพิมพ์New yok :McGraw-Hill Eduation /2019.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Writing essays
ชื่อผู้แต่งTragarn kalchayanant.
สำนักพิมพ์Bangkok :Thammasat University Press,2016.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องความเป็นครู / คณะอาจารย์ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูสวนสุนันทา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญผล, 2532
เลขเรียก371.11 ค411ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องYouTube ดัง รวย เกิด / อิทธิวัฒน์ รัตนพองบู่.
ชื่อผู้แต่งอิทธิวัฒน์ รัตนพองบู่.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : POPGETBOOK, 2557
เลขเรียก006.7 อ727ย
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องCD Practical phonetics and phonology : a resource book for students / Beverley Collins and Inger M. Mees
ชื่อผู้แต่งCollins Beverley.
สำนักพิมพ์LonDon : Routledge, [2008]
เลขเรียกCD - ROM CD 02255 Eng
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องSuccessful Rcsesarch Careers / Sara Delamont and Paul Atlxinson.
ชื่อผู้แต่งDelamont, Sara.
สำนักพิมพ์NewYork : OpenUniverstityPress, 2004
เลขเรียก158 S112S
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องStudent Resource CD to accompary Sweet Words : The music of his makesty the king of thailand Vol.2 / Asia Music International
ชื่อผู้แต่งAsia Music International.
สำนักพิมพ์Bangkok : AsiaMusicInternational, [2007]
เลขเรียกCD - ROM CD 02144 Eng
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องความเป็นครู / วิไล ตั้งจิตสมคิด.
ชื่อผู้แต่ง วิไล ตั้งจิตสมคิด.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2554
เลขเรียก371.11 ว724ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับพกพา
ชื่อผู้แต่งบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด. ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549.
เลขเรียก423.95911 บ395พ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง Asian Primates Journal.
สำนักพิมพ์ Mahidol University international College, Thailand.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง สตาร์ซอคเกอร์รายสัปดาห์.(นิตยสาร).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สยามสปอร์ตบุ๊คส์.;2553.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องChemistry and the Living Organism / Molly M. Bloomfield,
ชื่อผู้แต่งBloomfield, Molly M.
สำนักพิมพ์NewYork : JonhWiley&Sons, 1996
เลขเรียก540 B655C
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง The definitive guide to point and figure : a comprehensive guide to the theory and practical use of the point and figure charting method
ชื่อผู้แต่งDu Plessis, Jeremy.
สำนักพิมพ์Petersfield :Harriman House Ltd., 2012. .
เลขเรียก332.6322 D812D
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่องStudent Resource CD to accompany Essential biology / Neil A. Campbell, Jane B. Reece and Eric J Simon.
ชื่อผู้แต่งReece , Jane B.,
สำนักพิมพ์SanFrancisco : PearsonBenjaminCummings, [2007]
เลขเรียกCD - ROM
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง