พบ 49 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง The Beginner s Photography Guide
ชื่อผู้แต่งKindersley Dorling.
สำนักพิมพ์London :DK, 2013.
เลขเรียก770 K51B
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องPhysical Chemistry for the life sciences / Thomas Engel, Gary Drobny and Philip Reid
ชื่อผู้แต่งEngel Thomas.
สำนักพิมพ์NewYork : PrenticeHall, 2008
เลขเรียก541 T452P
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องน้ำหอม เพื่อเรือนกายหอมกรุ่น / เจิดจรัส
ชื่อผู้แต่งเจิดจรัส.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2544
เลขเรียก668.5 จ762น
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องSupply chain Logistics Management / Donald J. Bowersox,David J. Closs and M. Bisby Cooper
ชื่อผู้แต่งBowersox Donald J.
สำนักพิมพ์NewYork : McGraw-Hill, 2007
เลขเรียก658.5 B622S
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่อง มติชนสุดสัปดาห์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) , 2553.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องMechanics, Heat, and The Human Body / Howard D. Goldick
ชื่อผู้แต่งGoldick, Howard D.
สำนักพิมพ์NewJersey : Prentice-Hall, 2000
เลขเรียก614.014 G63M
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องBasic concepts in Biology / Cecie Starr Christine A. Evers and Lisa Starr.
ชื่อผู้แต่งStarr, Cecie.
สำนักพิมพ์Australia : Thomsonbrooks/cole, [2006]
เลขเรียกCD - ROM
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา บทความวารสาร
ชื่อเรื่อง การบริหารเเบบมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศคึกษา เขต 1 กลุ่ม 4 = Participative Administration in Information Syatem Managment of School in the Se...
ชื่อผู้แต่งศิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์.
แหล่งที่มา วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. ปีที่ 9, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2558), หน้า 7-17 1905-4165
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคู่มือการเงิน = Finance Homdbook / นิธิวดี มณีวัฒนา
ชื่อผู้แต่งนิธิวดี มณีวัฒนา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บริษัทวัชรินทร์การพิมพ์, 2545
เลขเรียก657 น612ค
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องChemistry / Julia Burdge
ชื่อผู้แต่งBurdge. Julia.
สำนักพิมพ์Boston : McGraw-Hill, 2009
เลขเรียก540 B942C
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่องMosby''s Medical Encyclopedia : The Complete Home Medical Reference
สำนักพิมพ์[S.I.] : Softkoy, [2000]
เลขเรียกCD - ROM
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา สื่อโสต
ชื่อเรื่อง ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ
ชื่อผู้แต่งSFW Cinema.
สำนักพิมพ์SFW Cinema/ [-].
เลขเรียกCD - ROM
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Advanced accounting
ชื่อผู้แต่งHoyle, Joe B.
สำนักพิมพ์New York :McGraw-Hill,2017.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือพัฒนา Android & iOS Apps ด้วยภาษา C#
ชื่อผู้แต่งศุภชัย สมพานิช.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สวัสดี ไอที,2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Advanced accounting
ชื่อผู้แต่งBeams, Floyd A.
สำนักพิมพ์Boston :Pearson,2015.
เลขเรียก657.046 B366A
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง