เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058596
หมายเลขทรัพยากรi00137459
บาร์โค้ด1000129053
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า18 ก.ย. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม1