เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058596
หมายเลขทรัพยากรi00143762
บาร์โค้ด1000126419
ฉบับ4
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า19 ธ.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0