เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058596
หมายเลขทรัพยากรi00143560
บาร์โค้ด1000130537
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า27 พ.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม4