เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058210
หมายเลขทรัพยากรi00142938
บาร์โค้ด1000130246
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 000-099
วันที่นำเข้า3 ต.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0