เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058210
หมายเลขทรัพยากรi00136836
บาร์โค้ด1000128577
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 000-099
วันที่นำเข้า8 ส.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม6