เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00003521
หมายเลขทรัพยากรi00106073
บาร์โค้ด1000109477
ฉบับ15
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า26 มิ.ย. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม2