เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00003521
หมายเลขทรัพยากรi00013558
บาร์โค้ด1000036003
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0