เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00003521
หมายเลขทรัพยากรi00112286
บาร์โค้ด1000035965
ฉบับ17
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า25 พ.ย. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม1