เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000156
หมายเลขทรัพยากรi00120569
บาร์โค้ด1000003679
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 000-099
วันที่นำเข้า1 ก.ย. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0