เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000156
หมายเลขทรัพยากรi00000823
บาร์โค้ด1000003655
ฉบับ4
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 000-099
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0