Not found
ชื่อเรื่อง พัสดุภาครัฐ 2560 : พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง / รวบรวมโดย วสันต์ สุทธาวาศ และคณะ.
ผู้แต่ง วสันต์ สุทธาวาศ
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย (น.ส.พ. ฟ้าเมืองไทย), 2560
รูปเล่ม 270 หน้า ; 26 ซม
หัวเรื่อง
 
 
ผู้แต่งร่วม วสันต์ สุทธาวาศ, ผู้รวบรวม
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด