เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059072
หมายเลขทรัพยากรi00140024
บาร์โค้ด1000129265
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า12 ม.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0