Not found
ชื่อเรื่อง พจนานุกรมยุคดิจิทัล / พรพิมล ผลินกูล และ กนกอร ตระกูลทวีคูณ.
ผู้แต่ง พรพิมล ผลินกูล
พิมพลักษณ์ ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2555
รูปเล่ม 281 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, 21 ซม
หัวเรื่อง
 
ผู้แต่งร่วม กนกอร ตระกูลทวีคูณ, ผู้แต่งร่วม
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด