พบ 7 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Official guide to the toefl itp test
ชื่อผู้แต่งEducational testing service.
สำนักพิมพ์NY,USA :ETS,2014.
สาขาห้องสมุดสถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องศิลปะร่วมสมัยจดหมายเหตุ / วิบูลย์ ลี้สุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งวิบูลย์ ลี้สุวรรณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้นติ้งกรุ๊พ, 2534
เลขเรียก709 ว354ศ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Official guide to the toefl itp test
ชื่อผู้แต่งEducational testing service.
สำนักพิมพ์NY,USA :ETS,2014.
สาขาห้องสมุดสถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง The innocents abroad : Or the new pilgress
ชื่อผู้แต่งTwain, Mark.
สำนักพิมพ์Hertfordshire, England :Wordsworth editions,2010.
สาขาห้องสมุดสถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Basic grammar in use workbook with answers
ชื่อผู้แต่งSmalzeb William R.
สำนักพิมพ์NY:Cambridge University,2013.
สาขาห้องสมุดสถาบันภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง เคมีคอมพิวเตอร์ : ทฤษฎี การประยุกต์ใช้ และปฏิบัติการ
ชื่อผู้แต่งธนา ไม้หอม.
สำนักพิมพ์นครปฐม :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2562.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง วิทยาศาสตร์โปรตีนปลา = Science of fish proteins
ชื่อผู้แต่งจิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :แอคทีฟ พริ้นท์,2562.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง