Not found
ชื่อเรื่อง เอกสารการสอนชุดวิชา องค์การและการจัดการ หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์ นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 4
รูปเล่ม 369 หน้า ; 30 ซม
หัวเรื่อง
 
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด