Not found
ชื่อเรื่อง ความเป็นครู = Self Aetualization for teachers / ปรีชา เศรษฐีธร.
ผู้แต่ง ปรีชา เศรษฐีธร
พิมพลักษณ์ ปทุมธานี : วิทยาลัยครูเพชรบุรี วิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์, 2533
รูปเล่ม 300 หน้า ; 27 ซม
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด