Not found
ชื่อเรื่อง รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานรายสหกรณ์ ประจำปี 2539 สหกรณ์ร้านค้า / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้แต่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2541
รูปเล่ม 175 หน้า ; 21 ซม
หัวเรื่อง
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด