ผู้แต่ง ณภัทร นาคสวัสดิ์
ชื่อบทความ แผนนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวดํานอาหารภาคใต้เชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย = Strategic Plan for Sustainable Integrated Creative Southern Food Tourism Development in Surat thani / ณภัทร นาคสวัสดิ์
หัวเรื่อง
 
 
 
 
แหล่งที่มา วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. ปีที่ 13, ฉบับที่ 1 (ม.ค./เม.ย. 2562), หน้า 17-28
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
ฉบับ ปีที่ 13, ฉบับที่ 1 (ม.ค./เม.ย. 2562), หน้า 17-28
ISSN 19060327
ผู้แต่งร่วม พยอม ธรรมบุตร
ผู้แต่งร่วม จิวเจริญสกุล ศักดิ์ชัย
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง

 
รีวิวโดยสมาชิก รีวิวโดยบรรณารักษ์


    เปิดดูล่าสุด