ผู้แต่ง นราธร ยืนยั่ง
ชื่อบทความ การวิเคราะห์ทางปีใน เพลงกราวใน สองชั้น ในเพลงชุดโหมโรงเย็น ฉบับรวมเครื่องกรมศิลปากร = The Analysis The Pi Nai od Krao Nai in The Evening Prelude Suite / นราธร ยืนยั่ง
หัวเรื่อง
 
 
แหล่งที่มา วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. ปีที่ 13, ฉบับที่ 1 (ม.ค./เม.ย. 2562), หน้า 73-81
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
ฉบับ ปีที่ 13, ฉบับที่ 1 (ม.ค./เม.ย. 2562), หน้า 73-81
ISSN 19060327
ผู้แต่งร่วม จตุพร สีม่วง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง

 
รีวิวโดยสมาชิก รีวิวโดยบรรณารักษ์


    เปิดดูล่าสุด