ผู้แต่ง ปาริฉัตร พงษ์คละ
ชื่อบทความ การพัฒนารูปแบบการจัดการเลี้ยงวิถีไทยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนภาคใต้ แนวคิดวัฒนธรรมสี่เผ่า จังหวัดศรีสะเกษ = The Development of the Model for Thai Way of Catering by Community Participition under the Concept of Four Ethnic Groups Culture, Sisaket Province / ปาริฉัตร พงษ์คละ
หัวเรื่อง
 
 
 
แหล่งที่มา วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. ปีที่ 13, ฉบับที่ 1 (ม.ค./เม.ย. 2562), หน้า 134-142
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
ฉบับ ปีที่ 13, ฉบับที่ 1 (ม.ค./เม.ย. 2562), หน้า 134-142
ISSN 19060327
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง

 
รีวิวโดยสมาชิก รีวิวโดยบรรณารักษ์


    เปิดดูล่าสุด