ผู้แต่ง นพรัตน์ ไชยชนะ
ชื่อบทความ “ลือกาเวาะ” : วิถีการทำมาหากินกะเหรี่ยงโปร์บ้านไร่ป้า ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี = “Lue Ka Wo” : the Livelihood of the Pwo Karen Ethnic Group in Ban Rai Pa, Huai Khayeng Subdistrict, Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province / นพรัตน์ ไชยชนะ
หัวเรื่อง
 
 
 
แหล่งที่มา วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 11, ฉบับที่ 2 (ก.ค./ธ.ค. 2559), หน้า 119-140
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
ชื่อวารสาร วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ฉบับ ปีที่ 11, ฉบับที่ 2 (ก.ค./ธ.ค. 2559), หน้า 119-140
ISSN 19053959
ผู้แต่งร่วม วีระวัฒน์ อุดมทรัพย์
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง

 
รีวิวโดยสมาชิก รีวิวโดยบรรณารักษ์


    เปิดดูล่าสุด