ผู้แต่ง สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์
ชื่อบทความ “ กูเกิลแอปพลิเคชั่น” นวัตกรรมเพื่อการศึกษาสำหรับอาชีวศึกษา =“ Google App” Innovation for Education to Vocational Education / สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์
หัวเรื่อง
 
แหล่งที่มา วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร. พระนคร. ปีที่ 1, ฉบับที่ 1 (ม.ค./มิ.ย. 2559), หน้า 66-77
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
ชื่อวารสาร วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร. พระนคร.
ฉบับ ปีที่ 1, ฉบับที่ 1 (ม.ค./มิ.ย. 2559), หน้า 66-77
ISSN 25395963
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง

 
รีวิวโดยสมาชิก รีวิวโดยบรรณารักษ์


    เปิดดูล่าสุด