ผู้แต่ง วิศิษฐ อัศยธรรมานนท์ เเละ คณะ
ชื่อบทความ " เส้นฝ้ายใยไหม" ผ้าไทยสไตล์โมเดิร์น เจาะตลาดคนรุ่นใหม่ / วิศิษฐ อัศยธรรมานนท์ เเละ คณะ
หัวเรื่อง
 
แหล่งที่มา วารสารประชาคมท้องถิ่น. ปีที่ 14, ฉบับที่ 158 (เม.ย. 2557), หน้า 67-69
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
ชื่อวารสาร วารสารประชาคมท้องถิ่น.
ฉบับ ปีที่ 14, ฉบับที่ 158 (เม.ย. 2557), หน้า 67-69
ISSN 1513-9557
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง

 
รีวิวโดยสมาชิก รีวิวโดยบรรณารักษ์


    เปิดดูล่าสุด