เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055663
หมายเลขทรัพยากรi00130210
บาร์โค้ด200000427
เล่ม1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 DVD / VCD
วันที่นำเข้า23 ม.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0