เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00050297
หมายเลขทรัพยากรi00112458
บาร์โค้ด1900006917
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 เยาวชน,เด็ก
วันที่นำเข้า2 ธ.ค. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม2