เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059556
หมายเลขทรัพยากรi00141818
บาร์โค้ด1000129991
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า21 พ.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0