เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058974
หมายเลขทรัพยากรi00139695
บาร์โค้ด1000129571
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า4 ธ.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0