เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058537
หมายเลขทรัพยากรi00137346
บาร์โค้ด1000128804
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า7 ก.ย. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0