เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058264
หมายเลขทรัพยากรi00136917
บาร์โค้ด1000128559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 800-899
วันที่นำเข้า15 ส.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0