เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058026
หมายเลขทรัพยากรi00136609
บาร์โค้ด1000128525
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หนังสือต่างประเทศ
วันที่นำเข้า20 ก.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0