เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058840
หมายเลขทรัพยากรi00138589
บาร์โค้ด1000127186
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 700-799
วันที่นำเข้า30 ต.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0