เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00053544
หมายเลขทรัพยากรi00135891
บาร์โค้ด1000127078
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า20 ก.พ. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0