เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054991
หมายเลขทรัพยากรi00128802
บาร์โค้ด1000124546
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 700-799
วันที่นำเข้า7 ต.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม2