เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054104
หมายเลขทรัพยากรi00124896
บาร์โค้ด1000122844
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 000-099
วันที่นำเข้า21 พ.ย. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม1