เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00050534
หมายเลขทรัพยากรi00113134
บาร์โค้ด1000116584
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หนังสือต่างประเทศ
วันที่นำเข้า13 ม.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม3