เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00050789
หมายเลขทรัพยากรi00113600
บาร์โค้ด1000116077
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ซีดี-รอม
วันที่นำเข้า13 ก.พ. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม0