เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00050483
หมายเลขทรัพยากรi00113123
บาร์โค้ด1000115166
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หนังสือต่างประเทศ
วันที่นำเข้า12 ม.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม0