เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00032282
หมายเลขทรัพยากรi00078255
บาร์โค้ด1000080544
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 500-599
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0