Not found
ชื่อเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย. / [บรรณาธิการ, ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี, สมพร ศิลป์สุวรรณ์].
ผู้แต่ง ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2554
รูปเล่ม 302 หน้า : ภาพประกอบ ; 25.5 ซม
หัวเรื่อง
 
 
 
ผู้แต่งร่วม สมพร ศิลป์สุวรรณ์ บรรณาธิการร่วม
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก
หนังสือเล่มนี้น่าสนใจมาก อธิบายถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมไทย เหมาะสมกับการศึกษาค้นคว้าอย่างยิ่ง


    เปิดดูล่าสุด