Found: 1,400  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไอ ที ภายใต้วัฒนธรรมแห่งปัญญา (ศาสนากับยุคโลกาภิวัฒน์) / พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต)
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต)
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : กองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฏก(ป.อ.ปยุตโต), 2539
เลขเรียก294.382 พ711อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไอน์สไตน์ถามพระพุทธเจ้าตอบ / ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน
ชื่อผู้แต่งศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2549
เลขเรียก294.3013 ศ722อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไอน์สไตน์ถามพระพุทธเจ้าตอบ / ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน
ชื่อผู้แต่งศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2551
เลขเรียก294.3013 ศ722อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น / สม สุจีรา
ชื่อผู้แต่งสม สุจีรา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2551
เลขเรียก294.3015 ส528อ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น / สม สุจีรา.
ชื่อผู้แต่งสม สุจีรา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2551
เลขเรียก294.3015 ส528อ
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : |<< << 91 92 93 94
Search Tools: Get RSS Feed