Found: 4,211  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง'รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม) นิรันดร์กาล / 'รงค์ วงษ์สวรรค์.
ชื่อผู้แต่งรงค์ วงษ์สวรรค์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2557
เลขเรียก895.913 ร113ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 10 Rules กฎคู่รักฉบับห้าม Love
ชื่อผู้แต่งเจ้าปลาน้อย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส พับลิชชิ่ง, 2537.
เลขเรียก895.913 จ364ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 10 Wicked Things ข้อตกลงอันตราย
ชื่อผู้แต่งลูกชุบ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส พับลิชชิ่ง, 2537.
เลขเรียก895.913 ล417ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 % ของหัวใจยกให้เธอ / เอ็นเจ วีนัส
ชื่อผู้แต่งเอ็นเจ วีนัส.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : 1168พับลิชชิ่ง, 2549
เลขเรียก895.913 อ556ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 คำถามสร้างนักเขียน : นวนิยาย คุณเขียนได้ด้วยตนเอง / ฟีลิปดา.
ชื่อผู้แต่งฟีลิปดา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : กรีนมายด์, มปป
เลขเรียก808.3 ฟ461ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 คำรัก = WORDS OF LOVE / วันทิพย์ สินสูงสุด
ชื่อผู้แต่งวันทิพย์ สินสูงสุด.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : วันทิพย์, 2541
เลขเรียก823.91 ว115ห
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง101 คำรัก / วันทิพย์ สินสูงสุด.
ชื่อผู้แต่งวันทิพย์ สินสูงสุด.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : วันทิพย์, 2541
เลขเรียก823.91 ว115ห
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง108 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ / พิสณุ ฟองศรี
ชื่อผู้แต่งพิสณุ ฟองศรี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เพชรรุ่งการพิมพ์, 2551
เลขเรียก808.066 พ765ห
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง108 มงคล พระบรมราโชวาท / องอาจ จิระอร, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งองอาจ จิระอร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2559
เลขเรียก895.915 อ117ห
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง14 ชีวิต ฝ่าหายนะ : ค่ายมฤตยู = Momument 14 : Savage Drift / เอมมี่ เลย์เบอร์น, เขียน ; กานต์สิริ โรจนสุวรรณ, แปล.
ชื่อผู้แต่งเลย์เบอร์น, เอมมี่.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เวิร์ดวอนเดอร์, 2558
เลขเรียก895.913 ล792ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง14.14 นาทีนี้มีเพียงเธอ / การะเกด.
ชื่อผู้แต่งการะเกด.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : กรีนมายด์, มปป
เลขเรียก895.913 ก531ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 16 องศาเหนือ
ชื่อผู้แต่งวินทร์ เลียววาริณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :113,2560.
เลขเรียก895.913 ว617ส 2560
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง200 ปี กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533
เลขเรียก898.9112 ศ415ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง202 Great cover letters / Michael Betrus.
ชื่อผู้แต่งBetrus, Michael.
สำนักพิมพ์Newyork : McGraw-Hill, 2008
เลขเรียก808.6 B564T
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง25 ปีซีไรต์รวมบทวิจารณ์คัดสรร / สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2547
ชื่อผู้แต่งสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2547.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชชูปถัมภ์, 2547
เลขเรียก895.91009 ส425ย
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed