เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061928
หมายเลขทรัพยากรi00147451
บาร์โค้ด1000132820
ฉบับ5
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า23 ก.พ. 2564
จำนวนครั้งที่ยืม0