เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060429
หมายเลขทรัพยากรi00143405
บาร์โค้ด1000130712
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 500-599
วันที่นำเข้า9 พ.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม3