เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059984
หมายเลขทรัพยากรi00142515
บาร์โค้ด1000130209
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 700-799
วันที่นำเข้า17 ส.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม2