เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059962
หมายเลขทรัพยากรi00142480
บาร์โค้ด1000130186
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 700-799
วันที่นำเข้า9 ส.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0