เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059068
หมายเลขทรัพยากรi00140014
บาร์โค้ด1000129525
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 ห้องกฎหมาย
วันที่นำเข้า12 ม.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม1